Organisation der Lerch Treuhand AG

Verwaltungsrat

Geschäftsleitung

Lerch Treuhand AG - Thomas Nebiker

Thomas Nebiker

  • Schätzung und Beratung
  • Recht
  • Treuhand Landwirtschaft
Lerch Treuhand AG - Reto Bobst

Reto Bobst

  • Organisation und Planung
  • Investitionen
  • Personalwesen
Lerch Treuhand AG - Thomas Näf

Thomas Näf

  • Treuhand Gewerbe
  • Finanzen

Organigramm Lerch Treuhand AG